PROIZVODI

Proizvodi

 

ALUMINIJUM HIDROKSID

ALUMINIJUM SULFAT

AMONIJAČNA VODA

AMONIJUM HLORID

AMONIJUM BIKARBONAT -food grade

AZOTNA KISELINA

 

BARIJUM KARBONAT

BARIJUM HLORID

BAKAR SULFAT (Plavi Kamen)

BENZOEVA KISELINA

BORAKS (Natrijum Tetraborat)

BORNA KISELINA
BUTIL GLIKOL

 

CINK HLORID

CINK FOSFAT (48-52% Zn)

CINK SULFAT (Heptahidrat)

CINK OKSID (Pharma / Zlatni pečat)

 

ETIL ACETAT

 

FERI HLORID (Gvozdje Hlorid)

FERO SULFAT (Zelena Galica)

FLOKULANT CYTEC C-442

FLOKULANT CYTEC N-300

FOSFORNA KISELINA 75% - food grade E338

FOSFORNA KISELINA 85% - food grade E338

 

GLICERIN Pharma - PhEUR

GLICERIN - food grade E422

GLICERIN Destilovani (min. 98%)

GLICERIN Tehnički (min. 80%)

 

HLOROVODONIČNA KISELINA (Sona Kiselina)

HROMNA KISELINA

 

IZOPROPIL ALKOHOL

 

KALCIJUM HLORID

KALCIJUM HLORID - food grade E509

KALIJUM HIDROKSID - KOH

KALIJUMOVA LUŽINA

KALIJUM HLORID - KCl

KALIJUM HLORID - food grade E508

KALIJUM KARBONAT - food grade E501

KALIJUM PERMANGANAT (Pharma grade)

KALIJUM SORBAT - food grade E202

 

 

 

 

LIMUNSKA KISELINA,monohidrat - food grade E330

LIMUNSKA KISELINA,anhydrous - food grade E330

LITIJUM HIDROKSID

LANOLIN ANHIDROVANI

 

MONOETILEN GLIKOL (MEG)

MAGNEZIJUM HLORID

 

NATRIJUM HIDROKSID (Kaustična soda)

NATRIJUM BENZOAT - food grade E211

NATRIJUM BISULFIT

NATRIJUM DIHROMAT

NATRIJUM HIPOHLORIT(Žalvelova voda)

NATRIJUM KARBONAT(Kalcinirana soda)

NATRIJUM METABISULFIT

NATRIJUM METASILIKAT (Pentahidrat)

NATRIJUM METASILIKAT (Anhydrous)

NATRIJUM NITRAT

NATRIJUM NITRIT

NATRIJUM SULFAT

NATRIJUM SULFIT

NATRIJUM TRIPOLIFOSFAT

NATRIJUMOVA LUŽINA (10-49% rastvor)

NIKL SULFAT

NIKL HLORID

 

OKSALNA KISELINA

 

PARAFINSKO ULJE Lako - PhEUR (Pharma grade)

PARAFINSKO ULJE Teško - PhEUR (Pharma grade)

PERHLORETILEN

POLIALUMINIJUM HLORID - PAC

PROPILEN GLIKOL - USP grade (MPG)

 

SO TABLETIRANA

SO TEHNIČKA

SORBITOL

SORBINSKA KISELINA

SODA BIKARBONA (Natrijum Bikarbonat)

STEARINSKA KISELINA (3 press)

SUMPORNA KISELINA

 

TRIHLORETILEN

TRINATRIJUM CITRAT - food grade

TRINATRIJUM FOSFAT

MONONATRIJUM FOSFAT

DINATRIJUM FOSFAT

 

VAZELIN - PhEUR (Pharma grade)

VITAMIN C - food grade E300

VODONIK PEROKSID 35-50%

O nama

''Metal-Export'' Doo, osnovan 1992. godine u Beogradu.

Predstavlja kompaniju u razvoju koja ima višegodišnje iskustvo u oblasti obezbeđivanja neophodnih proizvoda bazne hemije za potrebe industrije. Naše poslovanje tranutno čini portfolio od preko 80 proizvoda kako organskog tako i neorganskog porekla.

© 2018 Metal-Export. All Rights Reserved. Designed and shaped

Search